English-Tagalog New Year 2020 Greetings You can Send to Your Loved Ones

ADVERTISING

Do you want to make your Filipino friends feel extra special this new year’s eve? Impress them with these New Year 2020 greetings and wishes, in Tagalog!

We have collected warm, funny, joyous, and inspiring new year greetings for you. You can send each of your Filipino friends and loved ones a unique Tagalog new year greetings. You can copy and paste them on your email or chat message or write them in greeting cards the old fashion way.

ADVERTISING

English-Tagalog New Year 2020 Greetings You can Send to Your Filipino Friends

1. “The coming year is filled with opportunity; our hopes are that you are successful in all you do over the coming year.”-New Year Quotes

Tagalog: Ang susunod na taon ay puno ng pagkakataon; nawa ay maging matagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin sa darating na taon.

2. “Smiles and happiness are in our thoughts as we think of you. Thank you for all you do. Greetings of love are sent your way, and may your new year be great.”- Thank You.

ADVERTISING

Tagalog: Napapangiti at sumasaya kami sa tuwing naaalala ka namin. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Pagbati ng pagmamahal ang sumayo at naway maging maganda ang iyong bagong taon.

3. “May this new year bring you much joy and fun. May you find peace, love and success. Sending my heartiest new year wish for you!”- Best Wishes and Messages

Tagalog: Nawa ang bagong taong ito ay magdala sa iyo ng labis na kagalakan at kasiyahan. Nawa’y makahanap ka ng kapayapaan, pag-ibig at tagumpay. Maligayang bagong taon sayo!

4. “I hope your life will be full of surprise and joy in the new year that’s about to begin. May You be blessed with everything you want in life.”-WisheMsg.com

Tagalog: Mapuno nawa ang iyong buhay ng sorpresa at kagalakan sa darating na taon. Pagpalain ka sana ng Diyos sa lahat gusto mo sa buhay.

5. “I wish for you boundless happiness, intellect, strength, and endurance as you adopt a different year to come.”- Happy New Year 2020 Wishes

Tagalog: Ang nais ko para sayo ay walang hanggan na kaligayahan, karunungan, lakas, at katatagan sa bagong taon na darating.

For Husband and Wife

  1. “My only wish for this New Year is that I want to love you more than ever, take care of you more than ever and make you happier more than ever. Happy new year!”- WisheMsg.com

Tagalog: Ang nais ko lamang para sa Bagong Taong ito ay ang mahalin, alagaan, at pasiyahin ka nang higit pa kaysa dati. Maligayang bagong Taon!

2. “As long as I am here with you, no worries can touch you. I will make sure your world is so full of love throughout the next year. Happy new year to my handsome prince!”

Tagalog: Hangga’t nandito ako sa tabi mo, walang pag-aalala ang maaaring makasakit sayo. Titiyakin kong ang iyong mundo ay puno ng pagmamahal sa buong susunod na taon. Maligayang bagong taon sa gwapo kong prinsipe!

3. “We have come this far enduring the test of time because we had love in our hearts. Darling, I want you to know that I will never let you go. Happy new year 2020!”

Tagalog: Nalampasan natin ang pagsubok ng panahon dahil sa pagmamahal sa ating puso. Darling, gusto kong malaman mo na hindi kita pakakawalan kailanman. Maligayang bagong taon ng 2020!

4. “I will never get tired of loving you. I have spent so many years with you and all I can say is that my love for you has only become stronger than ever. Happy new year!”-Happy New Year 2020 Wishes

Tagalog: Hinding hindi ako mapapagod na mahalin ka. Nakasama kita nang maraming taon at ang masasabi ko lang ay mas tumindi pa ang pagmamahal ko sayo kaysa dati. Maligayang bagong taon!

5. “The most wonderful moment of my life is having you by my side through thick and thin. Thank you for being such an amazing partner. I love you, Happy New Year.”-WisheMsg.com

Tagalog: Ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko ay nasa tabi kita sa kabila nang lahat. Salamat sa pagiging kahanga-hangang partner. Mahal kita, Maligayang Bagong Taon.

Funny New Year Greetings 2020

1. “Sorry for all the annoying behavior I did throughout the year. May you give me another chance to do that in the next New Year!”

Tagalog: Pasensya na sa lahat ng nakakainis na ginawa ko sayo noong isang taon. Sana ay bigyan mo ulit ako ng pagkakataon para gawin ulit yun sa Bagong Taon!

2. “Wishing you 12 Months of success, 52 weeks of laughter, 365 days of fun, 8760 hours of joy, 525600 minutes of good luck and 31536000 seconds of happiness.”- Wishes Quotes

Tagalog: Nawa ay magkaroon ng 12 buwan ng tagumpay, 52 linggo ng katuwaan, 365 na araw ng kagalakan, 8760 oras ng kaligayahan, 525,600 minuto ng suwerte at 31,536,000 segundo ng kasiyahan.

3. “Before the sun sets in this day, before the memories fade in this year, before the networks get jammed… Happy New Year!”- www.wishesquotes.com

Tagalog: Bago lumubog ang araw, bago lumipas ang mga alaala ngayong taon, bago mawalan ng signal…Maligayang Bagong Taon!

Which of these English-Tagalog New Year 2020 Greetings is your favorite? Share them with us.

ADVERTISING